Focalfactory meets deadlines. We write in a simple unstilted Irish which native speakers can understand. We offer a fast, accurate and 100% reliable Irish translation service with upfront rates of €130 per 1000 words. That is cheaper than 99% of the Agencies and the highest quality is not compromised.

eXTReMe Tracker

Focalfactory meets deadlines. We write in a simple unstilted Irish which native speakers can understand. We offer a fast, accurate and 100% reliable Irish translation service with upfront rates of €130 per 1000 words. That is cheaper than 99% of the Agencies and the highest quality is not compromised.

eXTReMe Tracker

L inks to sites, which we find useful.

Additions will be made as time allows, but the first two indexes are extremely comprehensive.
Liosta de na suíomhanna a chuirfidh lucht an aistriúcháin ar bhealach a leasa. Is é ár rogha féin atá anseo agus níl sé iomlán. Cuir ríomhphost chugainn má theastaíonn uait d’ainm a bheith ar an liosta.

Suíomhanna le Innéacs de Shuíomhanna

Foras na Gaeilge Seod é suíomh nua Fhoras na Gaeilge. Tá cuimse nascanna ar fáil anseo.
SMO - Gaeilge ar an Ghréasán (A) Liosta cuimsitheach. Gheobhfaidh tú mórán chuile rud anseo.
An t-Eolaire(B) Liosta cuimsitheach eile.

Leabhair, Dlúth-dhioscanna agus araile

litriocht.com Tá sé réasúnta éasca an siopa leabhar seo a stiúradh agus greim a fháil ar a dteastaíonn uait. 'E-siopa' atá ann nó más fearr leat 'siopa ar líne'
Cois Life Tá roinnt leabhar ar fáil anseo ar iontach an áis don aistritheoir iad. Ná bí dá n-uaireasa!
An Siopa Leabhar Is éasca teacht ar na foclóir chaighdeánacha anseo ach thairis sin ná bí ag súil le liosta cuimsitheach. B’fhearr duit cuairt a thabhairt ar an siopa féin.

Achmhainní

Achmhainn Teastaíonn obair tis, dathanna ar na ballaí 7rl. ach tá cuimse foclóirí ar fáil anseo. Áis mhór don té a bhíonn ag fosaíocht na Gaeilge
Coimisinéir Teanga Suíomh proifisiúnta. Acmhainn iontach.
An Fainne Órga Grúpa de shuíomhanna a bhaineann le gnéithe éagsúla den Ghaeilge agus ar as Gaeilge amháin a bhfuil siad scríofa.
Irishforlife Fiontraíocht tráchtála; foghlaim teanga agus oideachas
GaelSpell Ná cheap nach bhfuil Litritheoir Gaeilge riachtanach. Is aithghiorra é trí obair cheartúchán na mbotúin. Ná bí gan é
Fiontar Suíomh mór é seo ar deacair a stiúradh don tuatach. Is ceann é de na trí 'Focalfactories' i mBaile Átha Cliath DCU ( Fiontar) a stiúrann an suíomh seo. An Coiste Téarmaíochta (féach Foras na Gaeilge) agus Rannóg Aistriúcháin Thithe an Oireachtais na cinn eile. Ag an triúr sin an focal deireanach nuair is téarmaíocht Ghaeilge atá faoi chaibidil. Tá foclóirí dá chuid anseo

Gaeilge

Foras na Gaeilge Is é seo an Chomhlacht a bhfuil foras nó forbairt na Gaeilge d’oileán na hÉireann uilig faoina cúram, de réir Chomhaontú Aoine an Chéasta. Bord na Gaeilge a bhíodh orthu roimhe seo. Tá ‘An Gúm’ agus ‘An Coiste Téarmaíochta’ ag feidhmiú faoina scáth.
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge Suíomh Cuimsitheach agus suas chun dáta
An nuachtán Foinse  
Radió na Gaeltachta  

Teangacha Eile

Language schools Worldwide | Spanish French Italian Language Schools First Step offers certified language immersion programs around the world. Language schools where you can Learn Spanish, Italian, French, German, Portuguese, Chinese, Japanese or Greek in numerous travel destinations worldwide
Translation Agency Lingo24 has extensive experience in many different translation and localization areas, from technical translation to legal translation.
German Translation | English to German Translations If you are looking for a professional translation company, then you are in the right place. We will offer you full-range of translation services for all your localization needs in over 100 languages: document translation, website globalization, software localization and more!

An Rialtas, An Oireachtas, Seirbhísí Poiblí

Roinn an Taoisigh Eolas Ginearálta agus Teagmhálacha Sonraí Teagmhála le haghaidh Rannpháirteanna na Roinne
Foilsiúcháin an Rialtais  
Na Rannaí Stáit  
Achtanna Bailiúchán d'Achtanna an Rialtais. Is mór is fiú cuairt a thabhairt ar an suíomh seo. Níl leagan Gaeilge de chuile Acht agus mar sin moltar an cuardach a dhéanamh as Gaeilge agus ansin na leaganacha Gaeilge agus Béarla a chur taobh le taobh i bhfrámaí, nós a d’fhoghlam siad ó Focalfactory.
Díospóireachtaí parlaiminte
An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe, agus Gaeltachta
Faoi Nuachóiriú na Seirbhíse Poiblí Last of the Dinosaurs! Leagán Béarla amháin: "Is oth linn a rá nach bhfuil an leagan Gaeilge le fáil fós." A Sheáin Uí Cuirreáin, cuir ort do shuaitheantas Coimisinéara agus cuir fiacal sa bhfocal.

An tAontas Eorpach

Aontas Eorpach Faoi láthar níl ach Stádas Conartha ag an nGaeilge san Aontas Eorpach. Aistrítear na conarthaí ar nós Nice, Maastricht agus Amsterdam go Gaeilge ach ní mórán eile. Moltar cuardach a dhéanamh sa mBéarla ar dtús agus ansin téigh ar thóir an leagan Gaeilge faoi "ga." Bí foighdeach!